Bolalar uchun ildiz kanalining taxminlari va natijalari