Kraxmalli sahlab tayyorlash uchun zarur masalliqlar