Bolalar uchun nervlarni to'ldirish uchun ko'rsatmalar