Akamning xotini vafot etgani haqidagi tushning talqini