Biror zarardan keyin ikki kundan keyin sonar qilish mumkinmi?