Ekranni yozib olish uchun ishlatiladigan dasturiy ta'minot turlari