Homiy rezidentlik muddati tugaganidan keyin qochish to'g'risida hisobot berishi mumkinmi?