Men akamning xotini homilador ekanligini orzu qilardim