O'lgan podshohni tushida ko'rish va u bilan gaplashish