Qo'shimcha nima va uning kundalik hayotdagi ahamiyati?