Qochish haqida xabar berish homiyni javobgarlikdan ozod qiladimi?