Qochish haqida xabar berish qanday oqibatlarga olib keladi?