Qochish haqidagi xabar qachon zararli hisoblanadi?