Qochish haqidagi xabardan keyin ishchining ismi tushib qoladimi?