Kraxmalli sahlab tayyorlashda muhim maslahatlar va qadamlar