Siydik tahlilida homiladorlik necha kundan keyin paydo bo'ladi?