Tahlilsiz homilador ekanligimni qanday bilsam bo'ladi?