Men tushimda marhum bobom uyning bir qismini menga, yarmini amakimga berganini ko‘rdim.Bu nimani anglatadi?